Φορητός μετρητής παροχής υγρών Deltawave C

 

DELTAWAVE C - 1 4Το φορητό μετρητικό σύστημα Deltawave C χρησιμοποιεί το φαινόμενο Doppler για την μέτρηση της ταχύτητας υγρών. Χρησιμοποιούνται 2 transducers υπερήχων τα οποία δημιουργούν ένα ακουστικό path και τοποθετούνται στο εξωτερικό μέρος του σωλήνα υπό έλεγχο. Μέσω της τεχνολογίας clamp-on οι δύο transducers τοποθετούνται πάνω στον σωλήνα μέσα σε μερικά min πάνω σε οποιοδήποτε αγωγό (DN10-DN6000), χωρίς διακοπή της ροής ή διαρροή.

Μαζί με τα προαιρετικά αισθητήρια θερμοκρασίας το deltawave C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μεταφοράς θερμότητας. Μερικές από τις εφαρμογές είναι :

  • Μέτρηση νερού ψύξης, ρύθμιση αντλιών και μέτρηση τροφοδοσίας boiler σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
  • Μέτρηση εισερχομένων και εξερχομένων σε μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων.
  • Διακρίβωση μαγνητικών μετρητών ροής.
  • Μέτρηση παροχής υγρών σε διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια, εργοστάσια τροφίμων.

Το σύστημα Deltawave C διατίθεται σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει τους ηχητικούς transmitters, την κεντρική υπολογιστική μονάδα και το σύστημα clamp on.

Αντιπροσωπείες