Αναλώσιμα στοιχειακής ανάλυσης XRF

 

analosima stixiakis analisis 4Η εταιρεία Fluxana GmbH με την πολύχρονη εμπειρία στην στοιχειακή ανάλυση XRF, προσφέρει μια ευρεία γκάμα αναλωσίμων για όλους τους αναλυτές EDXRF & WDXRF. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται είδη όπως :

  • Κύπελλα δειγματοληψίας
  • Πρότυπα βαθμονόμησης
  • Xray films
  • Drift correction standards
  • Συνδετικά υλικά για δημιουργία pellet
  • Βοηθητικά υλικά άλεσης
  • Αluminium cups

Τα προϊόντα αυτά είναι αποδεκτά από όλους τους κατασκευαστές στοιχειακών αναλυτών XRF, όπως THERMO ARL, RIGAKU, SPECTRO, OXFORD, κ.α.

Αντιπροσωπείες