Μετρητής παροχής σκόνης

 

MaxxFlow HTC

online skoni 20 4Σήμερα η δοσομέτρηση στερεών υλικών συνήθως γίνεται ογκομετρικά. Η μοναδική ένδειξη για τον απαιτούμενο όγκο είναι η ταχύτητα περιστροφής είτε του τροφοδότη. Επειδή όμως οι συνθήκες του υλικού και του τροφοδότη δεν είναι ποτέ σταθερές, παρατηρούνται σοβαρές αποκλείσεις μεταξύ του set point και της μετρούμενης τιμής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.

Η ανάμιξη πρώτων υλών, τσιμέντου, αλατιού, χαλικιού, κ.α. (δεν έχει σημασία το υλικό εφόσον είναι σε παροχή >20 tn/h) μπορεί να ελεγθεί με την βοήθεια του MaxxFlow HTC.

To MaxxFlow HTC χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται η συνεχής μέτρηση της παροχής μεγάλων ποσοτήτων υλικών μετά από συστήματα όπως πνευματικές μεταφορές, screw conveyors, κ.α. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην μέτρηση.

Μπορεί να μετρηθεί οποιοδήποτε υλικό με ωριαία παροχή >20 tn/h. Το απαιτούμενο ύψος για την τοποθέτηση του αισθητηρίου είναι μόλις 300mm και έτσι είναι εύκολη η αντικατάσταση παλιών συστημάτων.

To MaxxFlow HTC έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως στην παραγωγή τσιμέντου (πρόσθεση θειικού σιδήρου και ανάμιξη πρώτων υλών) και ήδη είναι εγκατεστημένο σε εταιρείες όπως LAFARGE, BUZZI CEMENT.

 

 

SolidFlow

H χρήση μόνο ταινιοζυγών και impact weighers δεν είναι πλέον αρκετή. Ο αριθμός των εφαρμογών όπου απαιτείται η συνεχής μέτρηση παροχής υλικού ηλεκτρονικά, συνεχώς αυξάνεται. Τα πλεονεκτήματα για τον χρήστη είναι πολλαπλά. To retrofitting του συστήματος είναι απλό, απαιτείται μικρότερος χώρος, δεν δημιουργούνται εμπόδια κατά την ροή του υλικού, ο χρόνος δοκιμής είναι πάρα πολύ μικρός. Τέλος μπορεί να τοποθετηθεί σε Ex zones και σε θερμοκρασίες έως και 400 oC.

Σε συνδιασμό με τη παντεταρισμένη τεχνολογία της SWR Engineering, το αισθητήριο μικροκυμάτων SolidFlow, μπορεί να μετρήσει απευθείας έως και παροχή υλικού 20 tn/h σε πνευματική μεταφορά ή ελεύθερη πτώση. Π.χ. στην παραγωγή τσιμέντου, το SolidFlow χρησιμοποιείται και για την μέτρηση Iron Sulfate II, ή για την μέτρηση παροχής πετ κοκ στην τροφοδοσία του φούρνου.

Ο προγραμματισμός του συστήματος γίνεται μέσα από την μονάδα ελέγχου πολύ εύκολα, μέσω της οθονης touchscreen. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών έως και για τέσσερα διαφορετικά υλικά, οπότε διευρύνεται το φάσμα των εφαρμογών. Η κεντρική μονάδα διαθέτει μια έξοδο 4-20 mA και δύο ψηφιακές εξόδους.

Αντιπροσωπείες