Μετρητής παροχής νερού και λυμάτων Deltawave

 

DELTAWAVE 4To σύστημα Deltawave είναι ο πρώτος πολλαπλός μετρητής υπερήχων ο οποίος μπορεί να μετρήσει εκτός από την ροή, το προφίλ της ροής και το φορτίο αιωρουμένων σωματιδίων, καθώς και την μέση θερμοκρασία του ρευστού.

 

Το σύστημα Deltawave μπορεί να τοποθετηθεί σε σωληνώσεις πλήρεις ή μερικώς πλήρεις με το ρευστό, σε ανοικτά κανάλια και σε ποτάμια. Το βασικότερο από τα χαρακτηριστικά του είναι η απουσία οποιασδήποτε συντήρησης λόγω εναποθέσεων φερτών υλικών (βιομάζα, σωματίδια, κλπ). Βρίσκει εφαρμογές σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως :

  • Μέτρηση εισροών και εκροών σε μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων
  • Έλεγχος όμβριων υδάτων
  • Τροφοδοσία αποταμιευτήρων
  • Θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια

 

Στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας το deltawave χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής φρέσκου νερού και ανακυκλωμένου νερού ψύξης, για υπολογισμό ενεργειακών ισοζυγίων και την βελτιστοποίηση του συστήματος άντλησης. Επίσης στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιείται για τον έλεγχο τουρμπινών και αντλιών, για τον έλεγχο των απαιτουμένων ποσοτήτων νερού και για την διαρροή σωληνώσεων.

Αντιπροσωπείες