Φορητός μετρητής σκόνης TM DATA

 

TM data 4Ο μετρητής TM-DATA λειτουργεί με την αρχή της σκέδασης του φωτός και μετρά την αιωρούμενη σκόνη που περνά μπροστά από την μετρητική κεφαλή , χωρίς την ανάγκη προδιαχωρισμού των σωματιδίων μεγάλης διαμέτρου.

 

Η βαθμονόμηση του συστήματος γίνεται με την βοήθεια calibration kit το οποίο περιλαμβάνει αντλία δειγματοληψίας και φίλτρο δειγματοληψίας.

 

Τα σωματίδια και οι ίνες αφού μπουν στην κεφαλή μέτρησης ακτινοβολούνται από IR ακτινοβολία. Η σκεδαζόμενη ακτινοβολία καταγράφεται από τον μετρητή και αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη για περαιτέρω επεξεργασία

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω :

  • Εύρος μέτρησης : 0 – 100 mg/m3
  • Διακριτική ικανότητα : 0.01 mg/m3
  • Ακρίβεια : 1%
  • Εσωτερική μνήμη : 4 kilobytes

Αντιπροσωπείες