Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 Τα μέλη της εταιρείας QUANTUMTECH έχουν 20ετή εμπειρία στην αναλυτική μέθοδο XRF (Xray Fluoresence), έχοντας κάνει ένα μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες όπως Τουρκία, Αλβανία, FYROM, κ.α. 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει μια ομάδα εταιρειών οι οποίες είναι οι κυριότεροι προμηθευτές συστημάτων ανάλυσης σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο XRF:

 

 

RigakuH εταιρεία RIGAKU  ασχολείται με την στοιχειακή μέθοδο XRF πάνω από 50 έτη. Το τμήμα της APPLIED RIGAKU TECHNOLOGIES το οποίο βρίσκεται στις ΗΠΑ κατασκευάζει επιτραπέζιους στοιχειακούς αναλυτές EDXRF 

 


 

fluxanaΑντικείμενο της εταιρείας FLUXANA είναι η προμήθεια πλήρων λύσεων που σχετίζονται με την αναλυτική μέθοδο XRF. To γεγονός αυτό τους έχει καταστήσει παγκοσμίως τους κυριότερους προμηθευτές διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών. Στην Ελλάδα μόνο, υπάρχουν πάνω από 20 εγκαταστάσεις όπου η προετοιμασία δειγμάτων γίνεται με συστήματα της εταιρείας FLUXANA

 


 

Αντιπροσωπείες