Συσκευές σύντηξης αερίου

Οι συσκευές VITRIOXGAS είναι μια ομάδα πλήρως αυτόματων συστημάτων παραγωγής δειγμάτων glassbead. Η τεχνική σύντηξης (fusiontechnique), χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ακρίβειας ανάλυσης δειγμάτων σκόνης.

Η συσκευή VITRIOXGASέχει τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Πλήρης έλεγχος συσκευής μέσω microprocessor για αυτόματη παραγωγή 2, 4 ή 6 δειγμάτων
 • Εφαρμογές με δυνατότητα  προγραμματιζόμενων θερμοκρασιών
 • Μεγάλη ευελιξία για όλους τους τύπους εφαρμογών
 • Αποθήκευσης έως και 10 διαφορετικών προγραμμάτων σύντηξηςΕπίσης μπορούμε να σας προμηθεύσουμε χωνευτήρια και καλούπια από κράμα Pt/Au95/5  είτε προσφέροντας καινούργιο κράμα είτε ανακυκλώνοντας το παλαιό. Τέλος μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ομογενοποιημένα προτηγμένα fluxesχαμηλής απώλειας πύρωσης. Τα fluxes που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε περιλαμβάνουν :
 • Lithium tetraborate 100%
 • Lithium tetraborate/Lithium metaborate 66/34
 • Lithium tetraborate/Lithium metaborate 50/50
 • Lithium tetraborate/Lithium metaborate 35,3/64,7
 • Lithium tetraborate/Lithium metaborate 20/80
 • Lithium metaborate 100%
 • Lithium metaborate/Lithium Fluorid 90/10Όλα τα fluxes έχουν :
 • Καθαρότητα >99,98%
 • LOI <0,5%
 • Κοκκομετρία 100 – 600 μm
 • Πυκνότητα 1.3
 • Προτηγμένο, μη υγροσκοπικό

Αντιπροσωπείες