Βιομηχανικές Εφαρμογές

 Στην σημερινή εποχή είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος μια διεργασία χωρίς συστήματα ελέγχου. Η γνώση μας πάνω στην φυσική, τα ηλεκτρονικά και στις τεχνολογικές εφαρμογές μας δίνει την δυνατότητα να βαλτιστοποιήσουμε την διεργασία σας. Για το λόγο αυτό αντιπροσωπεύτουμε μια ομάδα εταιρειών οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο αιρθμό εφαρμογών και αφορούν όλα τα είδη υλικών από τις πρώτες ύλες που εισάγονται έως και τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καμινάδα της διεργασίας σας :

  

opsisH εταιρεία OPSIS είναι ο πρωτοπόρος στην κατασκευή αναλυτών open path για την μέτρηση αεριών με την μέθοδο DOAS. Έχει μια μεγάλη κλίμακα αναλυτικών συστημάτων τα οποία καλύπτουν διάφορες εφαρμογές από μέτρηση εκπομπών σε καμινάδες μέχρι μέτρηση αερίων πρώτων υλών και τελικών προιόντων σε μια παραγωγική διαδικασία

 

chromatotecH CHROMATOTEC κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία αέριων χρωματογράφων για διάφορες εφαρμογές όπως μέτρηση διαφόρων οργανικών ενώσεων στο αέρα και στο νερό αλλά και ανίχνευση διαφόρων impurities στο φυσικό αέριο και σε άλλα βιομηχανικά άερια.

 

systeccontrolsH εταιρεία SYSTEC CONTROLS GmbH από το 1994 κατασκευάζει online μετρητές παροχής ρευστών καλύπτοντας έτσι μια μεγάλη ομάδα εφαρμογών, από την μέτρηση καπναερίων στην έξοδο μιας καμινάδας έως την μέτρηση της ταχύτητας του νερού σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

 

sintrolH εταιρεία SINTROL κατασκευάζει on line μετρητές σκόνης για την μέτρηση του ποσού των αιωρουμένων σωματιδίων σε ένα ρεύμα αέρα. Η αρχη λειτουργίας είναι το τριβοηλεκτρικό φαινόμενο και βρίσκει εφαρμογή σε οποιαδήπτε εφαρμογή σχετίζεται με παραγωγή σκόνης 

 

swr engineeringH εταιρεία SWR Engineering GmbH από το 1994 κατασκευάζει συστήματα ελέγχου διεργασιών που σχετίζονται με υλικά σε σκόνη, καλύπτοντας διάφορες εφαρμογές όπως μέτρηση υγρασίας σε σκόνη, μέτρηση παροχής υλικού κ.α.

 

RigakuΗ εταιρεία RIGAKU ασχολείται για πάνω από 50 έτη με την στοιχειακή ανάλυση XRF. Τώρα διαθέτει και online στοιχειακούς αναλυτές  XRF & XRT για την μέτρηση διαφόρων στοιχείων σε πρώτες ύλες και τελικά προιόντα

Αντιπροσωπείες