Αποτέφρωση απορριμμάτων

 

Στην Ευρωπαϊκή ένωση οι τοπικές αρχές διαθέτουν αποτεφρωτήρες οι οποίοι καίνε όχι μόνο οικιακά απορρίμματα αλλά και οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων όπως πλαστικά, μπαταρίες, κ.α. Η αποτέφρωση παράγει διάφορα τοξικά και όξινα αέρια. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συστήματα καθαρισμού των απαερίων έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εκπομπές τους στην ατμόσφαιρα.

Τα όξινα αέρια εξουδετερώνονται με διαφορετικές μεθόδους, όπως πληντυρίδες, ή πρόσθεση σόδας και στη συνέχεια γίνεται ο διαχωρισμός της σκόνης μέσω φίλτρων αποκονίωσης (σακκόφιλτρα ή ηλεκτρόφιλτρα). Επίσης έχουν αναπτυχθεί συστήματα DENOX και φίλτρα ενεργού άνθρακα για την μείωση των αντίστοιχων αερίων και με αυτό τον τρόπο να πληρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Όλες αυτοί οι μέθοδοι απαιτούν τον αποτελεσματικό έλεγχό τους, τόσο για νομικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Τα μετρητικά συστήματα της OPSIS είναι σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην οπτική μέθοδο DOAS για το UV & IR και TDL. Ο συνδιασμός αυτών των τεχνικών κάνει τα συστήματα OPSIS τα πλέον κατάλληλα για αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα μετρούμενα αέρια είναι :

  • Οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2)
  • Οξείδια του θείου (SO2, SO3)
  • Αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), υδροκυάνιο (HCN)
  • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO & CO2)
  • Ολικός υδράργυρος (Hg total)
  • Νερό, οξυγόνο και τουλάχιστον 25 επιπλέον αέρια

Η μέθοδος DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) είναι ένα open path σύστημα μέτρησης αερίων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία δείγματος. Το μετρητικό σύστημα DOAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την σκόνη και την θερμοκρασία του μετρούμενου αερίου, ενώ έχει την δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών ενώσεων χωρίς πρόσθεση επιπλέον hardware.

Το μετρητικό σύστημα DOAS μπορεί να μετρά ταυτόχρονα περισσότερα από ένα monitoring paths. Πχ ένα σύστημα μπορεί να μετρά ταυτόχρονα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο ενός συστήματος SCR ή SNCR όλα τα απαιτούμενα αέρια όπως NO, NO2, NH3, SO2, HF, HCl, Hg και HCN.

Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαική νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

Αντιπροσωπείες