Μέτρηση περιμετρικής ρύπανσης εργοστασίου

 

To σύστημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της OPSIS μετρά την ρύπανση διαφόρων αεριών σε μια ή περισσότερες οπτικές διαδρομές (optical paths) που μπορούν να έχουν μήκος πολλές εκατοντάδες μέτρα. Έτσι το σύστημα DOAS είναι ιδανικό για την μέτρηση περιμετρικής ρύπανσης (fence line monitoring).

 

fence 4Το σύστημα DOAS μπορεί νε μετρήσει ταυτόχρονα όλους τους ρύπους για τους οποίους απαιτείται έλεγχος όπως ΝΟ, ΝΟ2, SO2, φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, τολουόλιο, 124-ΤΜΒ, 135-ΤΜΒ και πολλούς άλλους αερίους ρύπους όπως HCl, HF, HCN, κ.α. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα (>10 έτη) και στην συνέχεια μπορούν να ανακτηθούν για περιατέρω επεξεργασία και σε συνδιασμό με άλλες παραμέτρους όπως μετωρολογικά δεδομένα.

 

Το σύστημα DOAS της OPSIS περιλαμβάνει ένα φασματοφωτόμετρο (είναι η καρδιά του συστήματος), το οποίο συνδέεται μέσω οπτικής ίνας με την οπτική διαδρομή (optical path) που παράγεται από ένα ζευγάρι εκπομπού και λήπτη (emitter & receiver).

 

H εταιρεία OPSIS έχει υποβάλει τα συστήματά της σε μεγάλο αριθμό ελέγχων που διενεργούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα. To σύστημα DOAS πληρεί τις απαιτήσεις κατά USEPA, TUV & MCERTS

Αντιπροσωπείες