Φορητός δειγματολήπτης σκόνης RESPICON

 

RESPICON 4Τα δύο συστήματα διαθέτουν ένα 3-stageimpactor ο οποίος διαχωρίζει την εισερχόμενη σκόνη σε 3 κλάσματα :

  • Εισπνεόμενο κλάσμα (cutpoint 100 μm)
  • Θωρακικό κλάσμα (cutpoint 10 μm)
  • Εκπνεόμενο κλάσμα (cutpoint 4 μm)

 

Επίσης τα δύο συστήματα έχουν σε κάθε stage ένα φίλτρο το οποίο συλλέγει το αντίστοιχο κλάσμα σκόνης για περαιτέρω στοιχειακή ανάλυση. Είναι σχεδιασμένα για χρήση σε δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, (πχ. μεταλλεία, εργοτάξια, κα.), φορητά, και εύκολα στην χρήση.

  • Συλλέγουν την αιωρούμενη σκόνη σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 481
  • Διαθέτουν χαμηλό όριο ανίχνευσης
  • Έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και μηδενικό κόστος λειτουργίας
  • Μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε τρίποδα ή να φορεθούν από τον εργαζόμενο

 

Το RESPICONTM διαθέτει επιπλέον ένα οπτικό σύστημα σε κάθε stage ώστε να αναλύει και να αποθηκεύει στην εσωτερική του μνήμη σε πραγματικό χρόνο το ποσό της σκόνης που περνά ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει περαιτέρω επεξεργασία και χρονική ανάλυση. Συνοδεύεται από datalogger ικανό να αποθηκεύσει τιμές για πάνω από 50 ώρες λειτουργίας και από λογισμικό για περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

Αντιπροσωπείες