Μετρητής παροχής ρευστών Deltaflow

 

DELTAFLOW 4To Deltaflow είναι ένα αισθητήριο μέτρησης δυναμικής πίεσης, το οποίο μετρά την ταχύτητα ροής ενός ρευστού βάση της αρχής της διαφορικής πίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση οποιουδήποτε ρευστού όπως αέρια, ατμό και υγρά κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας σε ένα ευρή φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.

 

Τα συστήματα DELTAFLOW έχουν πιστοποιηθεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό TUV σύμφωνα με τις προδιαγραφές BImSchV 13 & 17. Διαθέτει την μέγιστη ακρίβεια μέτρησης λόγω του ειδικού προφίλ του σωλήνα pitot. Είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά σε διαβρωτικά ρευστά και σε ψηλές θερμοκρασίες (>1200oC). Βρίσκει εφαρμογή σε υψηλές πιέσεις (έως 690 bar).

 

Επειδή το deltaflow δεν επηρεάζεται από συμπυκνώματα ή εναποθέσεις σκόνης, είναι ιδανικό μετρητικό σύστημα για την μέτρηση αερίων σε βιολογικούς καθαρισμούς. Η υψηλή του σταθερότητα το κάνει ιδανικό για την μέτρηση αέρα, νερού και ατμού σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σε εργοστάσια καύσης.

 

Η μικρή πτώση πίεσης του deltaflow σε σύγκριση με τα άλλα μετρητικά συστήματα (venturi, orifice, κλπ) παίζει σημαντικό ρόλο στο κόστος χρήσης, ειδικά σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης.

 

Η εγκατάσταση του deltaflow είναι απλή και γρήγορη χωρίς να χάνεται χρόνος στην τοποθέτηση πολλαπλών φλαντζών. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται λιγότερο από 1 ώρα χρόνος εγκατάστασης.

Αντιπροσωπείες