Ανιχνευτής κίνησης υλικού σε σκόνη

 

powder mov 4Ο ανιχνευτής κίνησης με τεχνολογία μικροκυμάτων FlowJam μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη υλικών σε σκόνη. Ο ανιχνευτής FlowJam ανιχνεύει την κίνηση ανεξάρτητα από την διεύθυνση της μέσα σε μεταλλικούς αγωγούς, σε ελεύθερη πτώση και σε κοχλιομεταφορείς με την βοήθεια του φαινομένου Doppler. Επίσης βρίσκει εφαρμογή σε ιμάντες μεταφοράς, σε εισόδους υλικών και σε δοσομετρικά συστήματα. Για να μπορέσει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις είτε για μικρή είτε για μεγάλη ευαισθησία, υπάρχουν δύο ανιχνευτές: ο FlowJam High & o FlowJam Low.

 

Και τα δύο συστήματα μπορούν με την βοήθεια adaptor να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες έως και 200 oC και πιέσεις έως και 20 bar. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και σε περιοχές Ex-Zone 20 / 22. τέλος με την βοήθεια κεραμικού adaptor μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε κυκλώνες ανακομιστή.

 

Το κυριότερο προτέρημα του FlowJam είναι η απουσία ευαισθησίας σε περιπτώσεις όπου το υλικό κολλάει πάνω στο αισθητήριο. Μπορεί να ανιχνεύσει κίνηση υλικού ακόμα και μέσα από διαστρωμάτωση πολλών cm. H ανίχνευση της κίνησης γίνεται μέσα από μη μεταλλικά υλικά όπως κεραμικά, γυαλί, PVC, κ.α.

Αντιπροσωπείες