Πρέσες παραγωγής pellet


Ο οίκος
FluxanaGmbH κατασκευάζει μια νέα ομάδα πρεσών για παραγωγή pellet για διάφορες εφαρμογές :

VANEOX  - 15

H VANEOX – 15 t είναι χειροκίνητη πρέσα η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει δείγματα pellet διαφόρων διαμέτρων. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη πίεση 15 t. Διαθέτει ενδεικτικό πίεσης .

VANEOX  - 25 

H VANEOX – 25 t είναι χειροκίνητη πρέσα η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει δείγματα pellet διαφόρων διαμέτρων. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη πίεση 25 t. Διαθέτει ενδεικτικό πίεσης .

VANEOX  - 25Α

H VANEOX – 25 t είναι αυτόματη πρέσα η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει δείγματα pellet διαφόρων διαμέτρων. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη πίεση 25 t. Διαθέτει ενδεικτικό πίεσης .

VANEOX  - 40Α

H VANEOX – 40Α είναι αυτόματη πρέσα η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει δείγματα pellet διαφόρων διαμέτρων. Μπορεί να αναπτύξει μέγιστη πίεση 25 t. Διαθέτει ενδεικτικό πίεσης . Έχει την δυνατότητα προγραμματισμού εώς και 10 προγραμμάτων συμπίεσης.

Αντιπροσωπείες