Μετρητής Αιωρούμενων Σωματιδίων

 

Ο μετρητής αιωρουμένων σωματιδίων SM200 είναι ένα συνδυασμένο σύστημα αυτόματης μέτρησης και δειγματοληψίας φίλτρου. Χρησιμοποιεί φίλτρα 47mm και την μέθοδο beta attenuation.

 

PM-monitor

  • Χρησιμοποιεί κεφαλή TSP, PM10 & PM2,5
  • Λειτουργεί σύμφωνα με τις καινούργιες οδηγίες για τα αυτόματα συστήματα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων
  • Κάνει δειγματοληψία στην θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς αλλαγή στην τιμή της συγκέντρωσης
  • Λειτουργεί σύμφωνα με τις νέες οδηγίες για την δειγματοληψία σωματιδίων πάνω σε φίλτρα 47mm για περαιτέρω ανάλυση Cd, Ni και άλλων στοιχείων
  • Διαθέτει υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα λόγω των εκτεταμένων αυτόματων διαδικασιών QA/QC
  • Ο ίδιος μετρητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματη μέτρηση και δειγματοληψία φίλτρου
  • Μεγάλη αυτόνομη λειτουργία λόγω του μεγάλου αριθμού φίλτρων στον δειγματολήπτη

 

Ο μετρητής SM200 πληρεί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες σύμφωνα με την ΕΝ15267 για την αυτόματη μέτρηση αιωρουμένων σωματιδίων με κεφαλές TSP, PM10, PM2,5 και για δειγματοληψία.

Αντιπροσωπείες