ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ATOMIC FLUORESCENCE

H σειρά φασματοφωτομέτρων Αtomic Fluorescence LUMINA είναι ιδανική για την ανίχνευση ιχνοστοιχείων Hg καθώς και άλλων στοιχείων τα οποία δημιουργούν υδρίδια. Είναι η βέλτιστη λυση για ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών εφαρμογών

 

H λειτoυργία του αναλυτή γίνεται μέσω λογισμικού σε περιβάλλον Windows το οποίο ελέγχει όλες τις παραμέτρους με σκοπό την βελτιστοποίηση του χρόνου, την ένδειξη της εντάσεως φθορισμού σε πραγματικό χρόνο, την επιλογή ενός ή δύο καναλιών καθώς και την συνεργασία με σύστημα LIMS

 

Η σειρά αποτελείται από 2 αναλυτές, τον LUMINA 3300 και τον LUMINA 3400 με πάρα πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης (π.χ. 1 ppt Hg). Είναι συμβατοί με τις μεθόδους EPΑ 245.7 και 7474 για τον προσδιορισμό Hg στο νερό και σε ιζήματα, καθώς και με την ASTM D6350 για την ανάλυση Hg σε φυσικό αέριο.

 

 

 

 

 

Αντιπροσωπείες