Μέθοδοι βαθμονόμησης XRF

cal-1 4

 

To επιστημονικό προσωπικό της Fluxana GmbΗ έχει αναπτύξει πακέτα βαθμονομήσεων για όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Επίσης αναλαμβάνει την εγκατάσταση πακέτων βαθμονόμησης είτε από τα ήδη ανεπτυγμένα, είτε νέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Τα ήδη έτοιμα πακέτα αφορούν τις παρακάτω εφαρμογές :

 • Τσιμέντο, κλίνκερ και πρώτες ύλες
 • Οξείδιο – minerals
 • Βιομηχανία γυαλιού
 • Κράματα FeMo, FeMn, FeSi, FeSiMn, FeCr, FeV, κ.α
 • Σκωρίες και casting powders
 • Μέθοδοι κατ'απαίτηση του πελάτη (custom made)

Όλα τα πρότυπα βαθμονόμησης προετοιμάζονται στο εργαστήριο εφαρμογών της εταιρείας. Ο πελάτης μπορεί να στείλει δείγματα ελέγχου για μελέτη και ανάπτυξη νέων μεθόδων

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τον πελάτη, από την ανάπτυξη της μεθόδου στην Fluxana είναι τα εξής :

 • Δεν χάνεται χρόνος και κατά συνέπεια χρήμα στο εργαστήριο
 • Ταχύτατη εισαγωγή της νέας μεθόδου στο εργαστήριο
 • Εγγυημένη ακρίβεια και επαναληψιμότητα
 • Βαθμονόμηση πολύ υψηλής ποιότητας
 • Εγγυημένη after sales υποστήριξη

cal-2 4Ένα πακέτο βαθμονόμησης XRF περιλαμβάνει τα παρακάτω :

 • Εργαλεία προετοιμασίας δείγματος όπως συσκευή σύντηξης, μύλο άλεσης και πρέσα συμπίεσης
 • Χημικά όπως υλικά σύντηξης (flux), συνδετικά υλικά, βοηθητικά άλεσης
 • Ένα σετ προτύπων βαθμονόμησης έτοιμων για μέτρηση
 • Ένα σετ δειγμάτων διόρθωσης ολίσθησης (drift correction)
 • Ένα σετ δειγμάτων επιβεβαίωσης μεθόδου (validation samples)
 • Η βαθμονόμηση και η εκπαίδευση γίνεται στο εργαστήριο του πελάτη
 • Συμμετοχή στα round robin test της εταιρείας
 • Επανέλεγχος δειγμάτων ρουτίνας στο εργαστήριο εφαρμογών της εταιρείας.

Αντιπροσωπείες