Ανιχνευτής βλάβης σακκοφίλτρου

 

sakofilter failure 4Ο ανιχνευτής Dusty έχει αναπτυχθεί για να ανιχνεύει άμεσα βλάβες σε σακκόφιλτρα. Τοποθετείται στην έξοδο του σακόφιλτρου και έχει όριο ανίχνευσης 0.1 mg/m3. Μπορεί να τοποθετηθεί σε διαβαθμισμένες περιοχές (Exproof Dustzone 22/gas zone 2).

 

Λόγω της γρήγορης απόκρισής του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ακριβέστερη λύση για την ανίχνευση της σωστής λειτουργίας του σακόφιλτρου, σε σύγκριση με το αισθητήριο διαφορικής πιέσεως που χρησιμοποιείτε μέχρι τώρα.

 

Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο τριβοηλεκτρικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο, καθώς τα σωματίδια της σκόνης διέρχονται γύρω από την μεταλλική ράβδο του αισθητηρίου, επάγουν πάνω του ηλεκτροστατικό φορτίο. Στην συνέχεια ο ανιχνευτής μετατρέπει το επαγόμενο φορτίο σε αναλογικό σήμα 4-20 mA, το οποίο είναι ανάλογο της εκπεμπόμενης σκόνης.
Όταν το φορτίο της σκόνης ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο set point, τότε το αισθητήριο ενεργοποιεί ένα alarm.

 

O ανιχνευτής Dusty λειτουργεί με 24 VDC. Έρχεται εργοστασιακά ρυθμισμένος να ενεργοποιεί το alarm σε φορτίο σκόνης 25gr/m3, αλλά μπορεί η παράμετρος αυτή να αλλαχθεί από τον χρήστη. Επίσης ο Dusty μπορεί να συνδυαστεί με ένα converter, ο οποίος μετατρέπει το σήμα σε 4-20mA και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως online μετρητής εκπεμπόμενης σκόνης (continuous dust monitor).

Αντιπροσωπείες