Μέτρηση ολικού υδράργυρου

 

total Hg 4Οι αποτεφρωτήρες απορριμμάτων, τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι υποχρεωμένα να μετρούν αξιόπιστα τον ολικό υδράργυρο. Η μέτρηση αυτή είναι μια δύσκολη διεργασία λόγω της ψηλής δραστικότητας του Hg. Επίσης ένα τέτοιο σύστημα συνήθως απαιτεί συχνή συντήρηση και δεν παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Το σύστημα DOAS έρχεται για να δώσει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα αφού χρησιμοποιεί οπτική μέθοδο όπου το μετρούμενο αέριο δεν έρχεται πουθενά σε επαφή με τον αναλυτή. Για την μέτρηση του ολικού υδραργύρου, το αέριο δείγμα περνά μέσα από ένα ξηρό καταλυτικό μετατροπέα και στην συνέχεια εισέρχεται στο μετρητικό optical path. Εκτός από τον ολικό υδράργυρο μπορεί ταυτόχρονα να μετρήσει και άλλα αέρια όπως NO, NO2, NH3, SO2, HF, HCl.

Το κόστος της επένδυσης σε ένα σύστημα OPSIS είναι μικρό σε σχέση με το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται για την συντήρηση ενός σύνθετου extractive συστήματος, αφού έχει μικρό κόστος λειτουργίας, μεγάλα διαστήματα μεταξύ διαδοχικών βαθμονομήσεων και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

 

Αντιπροσωπείες