Ανιχνευτής στάθμης

 

level sensor 4Mέγιστο ή ελάχιστο; για την ακριβή απάντηση σε αυτό το απλό ερώτημα η τεχνολογία των μικροκυμάτων έχει την λύση. Όποιο και αν είναι το χύδην υλικό η στάθμη του μπορεί να ανιχνευτεί με την βοήθεια του ανιχνευτή Progap II. O ανιχνευτής Progap II μπορεί να ανιχνεύσει την στάθμη σε οποιοδήποτε σιλό διαμέτρου έως 18 m. Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπως σπαστήρες ή υλικά όπου η χρήση οποιουδήποτε άλλου ανιχνευτή είναι αδύνατη ο Progap είναι ο πλέον κατάλληλος. Η εγκατάσταση των δύο αισθητήρων οι οποίοι είναι ταυτόσημοι, γίνεται με την βοήθεια δύο 1 ½"-connector, αλλά και οποιοδήποτε άλλο fitting έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση. Όπως και το FlowJam έτσι και το Progap II να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες έως και 200 oC και πιέσεις έως και 20 bar. Επίσης μπορεί να τοποθετηθούν και σε περιοχές Ex-Zone 20 / 22.

Αντιπροσωπείες