Η QUANTUM TECH OE είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση αναλυτικών συστημάτων & αυτοματισμών για διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της έρευνας. Ιδρύθηκε το 2006 από το χημικό μηχανικό Δημήτριο Ντίνο, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία σε αυτό τον τομέα, έχοντας αναλάβει διάφορα project τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό (π.χ. Κύπρος, Τουρκία, Αλβανία, κ.α.)

Στους πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται πανεπιστημιακά ινστιτούτα καθώς και δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η πολύχρονη εμπειρία, η εξειδίκευση, το know-how των εφαρμογών καθώς και τα προσφερόμενα συστήματα εγγυώνται την πλήρη και αξιόπιστη λύση σε ζητήματα ανάλυσης ή παραγωγικής διαδικασίας.

Η QUANTUM TECH OE εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

• On line αναλυτές μέτρησης αερίων εκπομπών.

• Αναλυτές για την μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.

• On line αναλυτές για την μέτρηση διαφόρων παραμέτρων στην παραγωγική διαδικασία.

• Στοιχειακοί αναλυτές EDXRF για διάφορες εφαρμογές.

• Συστήματα προετοιμασίας εργαστηριακών δειγμάτων.

• Πρότυπα βαθμονόμησης και αναλώσιμα για διάφορες αναλυτικές διεργασίες.

• Μελέτες για διάφορες εφαρμογές ειδικά στην παραγωγική διαδικασία.

Αντιπροσωπείες