Πελατολόγιο

 

 • ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
 • ΑΚΜΗ ΑΤΕ
 • ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ
 • ΔΕΗ ΑΕ
 • ΔΗΛΟΣ ΑΕ
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΒΕΤΑΜ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΚΕΠΥ ΑΕ
 • ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 • ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
 • EΛΚΕΜΕ ΑΕ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ
 • ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΣΑΕ
 • ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ
 • ΕΙΧΗΜΥΘ
 • ΚΑΣΤΡΟ ΑΕΒΕ
 • ΚΕΒΕ ΑΕ
 • ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ ΑΕ
 • ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ
 • ΜΕΤΚΑ ΑΕ
 • ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ
 • ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΤΙΤΑΝ ΑΕ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ
 • ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
 • ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • ALPHA KERAMIKA AE
 • ANTEA CEMENT SHA
 • DOW HELLAS AEBE
 • DRAC OIL AE
 • ENVIROMETRICS ΕΠΕ
 • FLUXANA GmbH
 • NESTLE HELLAS AE
 • NICKOCHEM HELLAS AEBE
 • ROXANA SHIPPING SA
 • SOVEL AE
 • TERRA AE
 • TERRANOVA ΕΠΕ
 • THENAMARIS
 • TITAN GROUP SKOPJE
 • TSAKOS SHIPPING SA

 

 

Και πολλοί άλλοι ……

Αντιπροσωπείες