Ρύπανση οικιστικού περιβάλλοντος

 

city 4Η μέτρηση της ποιότητας του αέρα σε μια πόλη είναι μια δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να μετρηθούν με μεγάλη ακρίβεια, ένας μεγάλος αριθμός αερίων ενώσεων. Το σημείο μέτρησης πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και το μετρητικό σύστημα, θα πρέπει να έχει μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση και βαθμονομήσεις. Το σύστημα της OPSIS είναι διαφορετικό από τα συμβατικά συστήματα που υπάρχουν.

 

Το σύστημα της OPSIS μπορεί νε μετρήσει ταυτόχρονα όλους τους ρύπους για τους οποίους απαιτείται έλεγχος όπως ΝΟ, ΝΟ2, SO2, φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, τολουόλιο, 124-ΤΜΒ, 135-ΤΜΒ και πολλούς άλλους αερίους ρύπους. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα (>10 έτη) και μπορούν στην συνέχεια να ανακτηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και συνδιασμό με άλλες παραμέτρους όπως μετεορολογικά δεδομένα, στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων κλπ. 

 

Το σύστημα της OPSIS περιλαμβάνει ένα φασματοφωτόμετρο (είναι η καρδιά του συστήματος), το οποίο συνδέεται μέσω οπτικής ίνας με την οπτική διαδρομή (optical path) που παράγεται από ένα ζευγάρι εκπομπού και λήπτη (emitter & receiver).

 

H εταιρεία OPSIS έχει υποβάλει τα συστήματά της σε μεγάλο αριθμό ελέγχων που διενεργούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα. To σύστημα DOAS πληρεί τις απαιτήσεις κατά USEPA, TUV & MCERTS.

Αντιπροσωπείες