ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

H σειρά CRYSTA συστημάτων υπερκαθαρού νερού συμπληρώνει την αναλυτική ομάδα του οίκου Aurora. Τα συστήματα Crysta 500, 1000 & 2000 παράγουν υψηλής καθαρότητας νερό πληρώντας τα εργαστηριακά πρότυπα ASTM & CLSI.

Διαθέτουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου, όπως ένδειξη καθαρότητας σε πραγματικό χρόνο, υπολοιπόμενο χρόνο ζωής φυσιγγίου, συγκέντρωση διαλυμένων στερεών στο εισερχόμενο και το εξερχόμενο νερό.

 

Το σύστημα Crysta 500 χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές (πχ. buffer preparation, pH solution preparation, κ.α.), συνδέεται με νερό δικτύου και παράγει 15Lt/H (13-17.5 MΩ/cm, TOC <30 ppb )

 

Το σύστημα Crysta 1000 χρησιμοποιείται σε αναλυτικές εφαρμογές (πχ. ΙC, AAS, κ.α.), συνδέεται με νερό από RO ή απιονισμένο νερό και παράγει 1.5 - 2 Lt/min (18.2 MΩ/cm, TOC <10 ppb )

 

Το σύστημα Crysta 2000 χρησιμοποιείται σε ειδικές εφαρμογές (πχ. PCR, HPLC, TOC analysis, κ.α.), συνδέεται με νερό από RO ή απιονισμένο νερό και παράγει 1.5 - 2 Lt/min (18.2 MΩ/cm, TOC <3 ppb )

 

 

 

Αντιπροσωπείες