Χαλυβουργία

 

siderurgie 4Η χαλυβουργία περιλαμβάνει πολλές διεργασίες οι οποίες εκπέμπουν αέρια. Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή είναι η μέτρηση NOX & SO2 για περιβαλλοντικούς λόγους. Επίσης η παραγωγή κωκ κάνει απαραίτητη την μέτρηση διαφόρων VOC όπως το βενζόλιο. Τέλος είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου απαιτείται η συνεχής καταγραφή των αερίων με σκοπό την βελτιστοποίηση της διεργασίας όπως :

  • Μέτρηση Ο2, θερμοκρασίας, ΝΟx & NH3 σε ηλεκτροκάμινο
  • Μέτρηση NO, NO2, NH3, SO2, CO & CO2 σε converter
  • Μέτρηση Ο2, CO & θερμοκρασίας σε φούρνο αναθέρμανσης

 

Τα μετρητικά συστήματα της OPSIS είναι σχεδιασμένα για αυτές τις εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται στην οπτική μέθοδο DOAS για το UV & IR και TDL. Ο συνδιασμός αυτών των τεχνικών κάνει τα συστήματα OPSIS τα πλέον κατάλληλα για αυτές τις εφαρμογές. Μερικά από τα μετρούμενα αέρια είναι :

  • Οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2)
  • Οξείδια του θείου (SO2, SO3)
  • Αμμωνία (ΝΗ3), υδροχλώριο (HCl), υδροφθόριο (HF), υδροκυάνιο (HCN)
  • Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα (CO & CO2)
  • Ολικός υδράργυρος (Hg total)
  • Νερό, οξυγόνο και τουλάχιστον 25 επιπλέον αέρια

 

Η μέθοδος DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) είναι ένα open path σύστημα μέτρησης αερίων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία δείγματος. Το μετρητικό σύστημα DOAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την σκόνη και την θερμοκρασία του μετρούμενου αερίου, ενώ έχει την δυνατότητα μέτρησης πολλαπλών ενώσεων χωρίς πρόσθεση επιπλέον hardware.

 

Επίσης η OPSIS AB διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αφού διαθέτει αντίστοιχο πακέτο λογισμικού, το οποίο πληρεί την ευρωπαική νομοθεσία. Τα συστήματα OPSIS είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως TUV, MCERTS, κ.α.

Αντιπροσωπείες