Ατμοσφαιρική ρύπανση υποστρώματος

 

Τα συστήματα της εταιρείας OPSIS μπορούν να μετρήσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση υποστρώματος (background monitoring) σε κατοικημένες ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος OPSIS είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης διαφόρων αερίων ρύπων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

 

Το σύστημα DOAS μπορεί νε μετρήσει ταυτόχρονα τόσο όλους τους ρύπους που προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως ΝΟ, ΝΟ2, SO2, φορμαλδεΰδη, βενζόλιο, τολουόλιο, 124-ΤΜΒ, 135-ΤΜΒ και πολλούς άλλους αερίους ρύπους. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην συνέχεια ο χρήστης έχει την δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων με μέσους όρους χρονικών διαστημάτων που επιλέγονται από τον ίδιο ή ανάκτηση των δεδομένων από λογισμικό της εταιρείας και περαιτέρω επεξεργασία.

 

background

Το σύστημα DOAS της OPSIS περιλαμβάνει ένα φασματοφωτόμετρο (είναι η καρδιά του συστήματος), το οποίο συνδέεται μέσω οπτικής ίνας με την οπτική διαδρομή (optical path) που δημιουργείται από ένα ζευγάρι εκπομπού και λήπτη (emitter & receiver). Βασισμένο στην αρχή της φασματοσκοπίας των Lambert & Beer το φασματοφωτόμετρο καταγράφει το πλήρες φάσμα από τα 190nm (UV) έως τα 2500 nm (IR) δίνοντας έτσι στο χρήστη να το αναβαθμίσει χωρίς πρόσθετο hardware για την μέτρηση επιπλέον αερίων.

  

H εταιρεία OPSIS έχει υποβάλει τα συστήματά της σε μεγάλο αριθμό ελέγχων που διενεργούνται από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα. To σύστημα DOAS πληρεί τις απαιτήσεις κατά USEPA, TUV & MCERTS.

Αντιπροσωπείες