ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MICROWAVE DIGESTION

Η σειρά TRANSFORM αυτόματων συστημάτων microwave digestion έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν δείγματα διαφόρων ειδών σε μεγάλες πιέσεις μειώνοντας δραστικά το χρόνο επεξεργασίας. Τα συστήματα μπορούν να πάρουν έως και 10 δοχεία υψηλής πίεσης.

Η σειρά TRANSFORM είναι πλήρως ασφαλής , παρέχει επαναλήψιμες συνθήκες λειτουργίας και είναι εύκολη στην χρήση, καθιστώντας την κατάλληλη για καθημερινή εργαστηριακή χρήση. Τα συστύματα προετοιμάζουν δείγματα για ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων AAS, AFS, ICP_OES & ICP-MS

 

H σειρά διαθέτει δύο συστήματα :

 

To σύστημα TRANSFORM 680 το οποίο μπορεί να δεχτεί 6 δοχεία δειγμάτων και να προγραμματιστεί σε μέγιστη θερομκρασία 250oC και μέγιστη πίεση 400 psi

 

To σύστημα TRANSFORM 800 το οποίο μπορεί να δεχτεί 10 δοχεία δειγμάτων και να προγραμματιστεί σε μέγιστη θερομκρασία 250oC και μέγιστη πίεση 800 psi

 

Αντιπροσωπείες