Αυτόνομος μετρητής παροχής αερίων Deltaflow C

 

DELTAFLOW C 4Το αισθητήριο deltaflow C είναι το μοναδικό αισθητήριο το οποίο μπορεί να μετρά ταυτόχρονα παροχή πίεση και θερμοκρασία. Με την χρήση συγκεκριμένου μήκους αισθητηρίου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη σωληνώσεων ή καναλιών.

 

Το deltaflow C λειτουργεί με την μέθοδο της μέτρησης διαφορικής πίεσης η οποία είναι ανάλογη της ταχύτητας του αερίου. Παράλληλα με την μέτρησης της στατικής πίεσης και της θερμοκρασίας μέσω αισθητηρίων τα οποία είναι ενσωματωμένα στο αισθητήριο μπορεί να δώσει έναν ακριβή υπολογισμό του πυκνότητας του ρευστού η τιμή του οποίου μέσω σήματος 4-20 mA μεταφέρεται στο control panel.

 

Τοποθετείται γρήγορα σε οποιοδήποτε σωλήνα με διάμετρο μεγαλύτερη από 20 mm. Διαθέτει ενσωματωμένο transmitter ο οποίος έχει αναλογική έξοδο 4-20 mA και 0 – 10 V και παραμετροποιείται με την βοήθεια λογισμικού που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.

Αντιπροσωπείες