Περιβάλλον

 

H εταιρεία QUANTUM TECH κατάφερε από το 2006 που ιδρύθηκε να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές αναλυτών και υπηρεσιών για συστήματα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι διαθέτει μια πλήρη γκάμα αναλυτικών συστημάτων τα οποία μπορούν αποτελέσουν ένα αυτόνομο και αυτόματο σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αντιπροσωπεύουμε τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των ποιο κάτω εταιρειών:

  

opsisΗ εταιρεία OPSIS διαθέτει open path συστήματα μέτρησης ρύπων για μια μεγάλη ποικιλία αερίων ρύπων, (όπως NOx, SO2, O3, κ.α.) μετρητές αιωρουμένων σωματιδίων, dataloggers και λογισμικό Data Acquisition, Reporting & modelling.

 

 

 

 

Αντιπροσωπείες