Περιβάλλον

 

H εταιρεία QUANTUM TECH κατάφερε από το 2006 που ιδρύθηκε να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές αναλυτών και υπηρεσιών για συστήματα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έτσι διαθέτει μια πλήρη γκάμα αναλυτικών συστημάτων τα οποία μπορούν αποτελέσουν ένα αυτόνομο και αυτόματο σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αντιπροσωπεύουμε τα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των ποιο κάτω εταιρειών:

  

opsisΗ εταιρεία OPSIS διαθέτει open path συστήματα μέτρησης ρύπων για μια μεγάλη ποικιλία αερίων ρύπων, (όπως NOx, SO2, O3, κ.α.) μετρητές αιωρουμένων σωματιδίων, dataloggers και λογισμικό Data Acquisition, Reporting & modelling.

 

Επίσης, λόγω των νέων απαιτήσεων για καταγραφή της επιβάρυνσης του χώρου εργασίας από διάφορους ρύπους όπως την εισπνεόμενη σκόνη, αντιπροσωπεύουμε την παρακάτω εταιρεία :

 

hund logoΗ εταιρεία HUND GmbH, είναι πρωτοποριακή στο χώρο αφού διαθέτει συστήματα συλλογής, συνεχούς καταγραφής και περαιτέρω ανάλυσης των διαφόρων κλασμάτων σκόνης που βρίσκονται αε ένα εργασιακό χώρο και μπορεί να είναι επιβλαβή για τον εργαζόμενο

Αντιπροσωπείες