Μύλος άλεσης

Standard ring mill 

 

 

SRM – STANDARD RING MILL

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του μύλου δακτυλιδιών της ROCKLABS είναι :

  • Μπορεί να εγκατασταθεί είτε με μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα
  • Δέχεται μικρότερες κεφαλές λειοτρίβησης με ειδικό adaptor
  • Μηδενική επιμόλυνση δείγματος
  • Μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
  • Επίπεδο θορύβου <85dBA
  • Χαμηλό κόστος αγοράς, μεγάλος χρόνος ζωής
  • Δυνατότητα λειοτρίβησης υλικού από 1 gr έως 100 gr

Αντιπροσωπείες