Μύλος άλεσης συνεχούς ροής

Continuous ring mill RSD

 

 

CRMRSD - CONTINUOUS FLOW RING MILL COMBO

 

Ο μύλος δακτυλιδιών συνεχούς ροής είναι κατάλληλος για την λειοτρίβηση μεγάλων ποσοτήτων δείγματος από 1 έως και 10 Kg.

Διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Συνεχής ροή δείγματος κατά την λειτουργία
  • Ενσωματωμένο σύστημα αποκονίωσης για σύνδεση με την μονάδα αερισμού του εργαστηρίου
  • Δειγματοφορέας 10 kg
  • Δυνατότητα τοποθέτησης διαιρέτη δείγματος
  • Ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση.

Αντιπροσωπείες