Επιτραπέζιος Διαιρέτης δείγματος

 Bench top rotating sample divider

 

BTRSD – BENCH TOP ROTATING SAMPLE DIVIDER

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του επιτραπέζιου διαιρέτη δείγματος της ROCKLABS είναι :

  • Διαίρεση του δείγματος σε οποιοδήποτε κλάσμα από 2 έως 50%
  • Λαμβάνονται δύο κλάσματα : δείγμα και υπόλειμμα
  • Στεγανοποιημένο σύστημα

Αντιπροσωπείες