Επιδαπέδιος διαιρέτη δείγματος

SARSD 

 

SARSD – STAND ALONE ROTATING SAMPLE DIVIDER

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του επί δαπέδου διαιρέτη δείγματος της ROCKLABS είναι :

  • Διαίρεση του δείγματος σε οποιοδήποτε κλάσμα από 2 έως 50%
  • Λαμβάνονται δύο κλάσματα : δείγμα και υπόλειμμα
  • Στεγανοποιημένο σύστημα

Αντιπροσωπείες