Πολυφασική ροή

 

Σε μια πολυφασική ροή μπορεί να συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες φάσεις (αέριο, στερεό υγρό). Επίσης μπορούν να συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα υγρά διαφορετικών χαρακτηριστικών. Ο χαρακτηρισμός της ροής τέτοιων ρευστών είναι μια δύσκολη υπόθεση, λόγω της αδυναμίας καταγραφής της με την βοήθεια συμβατικών αισθητηρίων.

Η βιομηχανική τομογραφία δίνει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα αφού μπορεί να αστικοποιήσει την ροή μέσω καταγραφής των διαφορετικών ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ρευστών.

Σήμερα χρησιμοποιείται στο τομέα της πετροχημείας για τον έλεγχο ροών όπως :

  • Ροή υγρού – υγρού
  • Ροή στερεού – υγρού
  • Ροή αερίου υγρού
  • Ροή τριών ρευστών που περιλαμβάνει οργανική ένωση – νερό – αέριο

Αντιπροσωπείες