Υπολογιστική ρευστοδυναμική

 

Η υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική για την μοντελοποίηση και την κατανόηση της συμπεριφοράς των ρευστών. Στον έλεγχο διεργασιών χρησιμοποιείται στην ανάμιξη, τις αντιδράσεις πολυμερισμού και στην κρυστάλλωση

Τα συστήματα βιομηχανικής τομογραφίας χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν τα μοντέλα CFD τα οποία είναι υπολογιστικά και συχνά «πάσχουν» στην πράξη.

Η βιομηχανική τομογραφία έχει χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση μοντέλων όπως :

  • Ανάμιξη υγρών αερίων
  • Ανάμιξη στερεών υγρών
  • Πολυφασική ροή
  • Αντιδραστήρες στερεάς κλίνης

Αντιπροσωπείες