Φίλτρανση

 

Στην απαιτείται μερικές φορές η συνεχής καταγραφή του εσωτερικού του φίλτρου, γεγονός αδύνατο λόγω της φύσης της διεργασίας. Αυτό οδηγεί τον χειριστή στην υπερφίλτρανση του ρευστού με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου λειτουργίας και κατά συνέπεια του κόστους λειτουργίας.

Η βιομηχανική τομογραφία καταγράφει την διαδικασία της φίλτρανσης και αποτελεί την «εσωτερική κάμερα» για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Επίσης δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να ξεχωρίσει τυχόν «ξηρές» και «υγρές» περιοχές.

Αντιπροσωπείες