Ανίχνευση διεπιφανείας

 

Η ανίχνευση της διεπιφάνειας μεταξύ δύο ρευστών είναι μια δύσκολη διεργασία. Τέτοιου είδους προβλήματα συναντώνται συχνά σε περιπτώσεις όπως στην φαρμακοβιομηχανία, την βιομηχανία τροφίμων, στην διύλιση πετρελαίου και στην πυρηνική βιομηχανία.

Η βιομηχανική τομογραφία μπορεί να μετρήσει σε πραγματικό χρόνο το ύψος στάθμης διαφόρων φάσεων

Αντιπροσωπείες